Outplacement

Outplacement

I vissa fall behöver organisationer förändras och omställningar blir nödvändiga. Allt fler organisationer erbjuder idag karriärcoachning och outplacement som en del av sin personalpolitik.
Även om det kan låta konstigt kan det i slutändan bli en bra lösning för alla parter.

Intentionen med våra outplacementprogram är att arbetsgivare och medarbetare på ett konstruktivt sätt skall kunna avsluta en anställning och skapa förutsättningar för medarbetaren att komma vidare till nästa utmaning. Vi erbjuder individbaserad coachning då alla fall ser olika ut.
Vår erfarenhet är att många organisationer uppskattar att få stöd av en extern part som kan stötta medarbetaren till nästa steg i karriären. Samtidigt som de flesta medarbetare är tacksamma för professionell hjälp och råd utanför den egna organisationen.