Om oss

Vilka är Assessit

Assessit är en av Skandinaviens ledande aktörer inom executive search, rekrytering, assessment samt organisations- och ledarutveckling.

Vår vision är att vi ska utveckla morgondagens ledare och organisationer.

Effektivt värdeskapande
kräver effektiva ledare

Vi vet vad som kännetecknar de skickligaste ledarna och vi vet vilka kompetenser som måste stärkas och utvecklas i framtiden. Detta gör att vi kan hjälpa våra kunder att välja rätt människor in i organisationen.
I 15 år har vi bevisat att vi kan göra stor skillnad för våra kunder. Detta inspirerar oss att hela tiden bli ännu bättre och utvecklas i det vi gör.

«Identifying superior
performers»
en krävande uppgift

Vi sätter oss snabbt in i våra kunders verksamhet och utmaningar. Vi arbetar evidensbaserat i allt vi gör och ställer höga krav på oss själva och de tjänster vi levererar. Det är både ett sätt att tänka och ett sätt att arbeta. Vi har en tydlig akademisk grund och samtidigt är vi ständigt på jakt efter nya metoder och verktyg som kan hjälpa oss bli ännu bättre.
Assessit är det företag i Skandinavien som varje år genomför mest giltiga och tillförlitliga bedömningar av ledarkompetens. Vi bedömer och utvecklar årligen cirka 1000 chefer i Skandinavien.

Lång erfarenhet – Bred erfarenhet

Vi har i över 15 år hjälpt våra kunder i Skandinavien med rekrytering och ledarutveckling. Våra kunder återfinns i både den privata och den offentliga sektorn. Vi arbetar med alla olika typer av branscher såsom Finance, IT, Healthcare, Telecom, Retail, Engineering, Executive med mera.

Vår visison

«Vi ska utveckla morgondagens ledare och organisationer».

Våra värderingar

Våra grundvärderingar är engagemang, kvalitet och nytänkande. Dessa genomsyrar hela vår verksamhet och vår kultur.

Vi vill vara en engagerad och offensiv partner både för våra kunder och kandidater. Vi tror på att ha en konstruktiv dialog för att hitta de bästa lösningarna för alla parter. Att vara engagerad betyder också att hålla det vi lovar och inte lova det vi inte kan hålla.

Vi ställer höga krav på oss själva och på kvalitén i de tjänster som vi levererar. Alla våra metoder och verktyg har stark förankring i forskningen och våra processer är väl beprövade.

Vi vill även bidra till att skapa en innovativ kultur för både oss själva och våra samarbetspartners. Genom öppna dialoger och nytänkande vill vi bidra till förbättringar som skapar värde för våra kunder.

Etik

Information om våra uppdragsgivares strategi och organisation behandlas strikt konfidentiellt. Kandidater som är i process kan känna sig trygga med att vi behandlar alla typer av uppgifter såsom CV och testresultat ytterst varsamt och med stor försiktighet. Referenser kontaktas enbart i processens slutskede och aldrig utan att först informera kandidaten.

 Integritet

Assessit strävar efter att vara en organisation med hög integritet i alla våra kontakter med uppdragsgivare och kandidater. Detta innebär att vi hela tiden har en rak och öppen dialog om de eventuella situationer som kan uppstå.

 Öppenhet 

Vi lägger stor vikt vid att etablera en öppen och ärlig kommunikation med alla parter. En lyckad process kräver att vi, våra uppdragsgivare och våra kandidater får tillgång till all relevant information rörande våra uppdrag.

 Lojalitet

Vi är alltid lojala mot våra uppdragsgivare och vill ha en konstruktiv och utvecklande relation. I våra processer ligger vår lojalitet både hos våra uppdragsgivare och hos våra kandidater. Vi strävar hela tiden efter att hitta bästa möjliga lösning och resultat för bägge parter.

 Lagar och regler

Assessit kommer att förhålla sig till de lagar och regler som gäller för vår verksamhet. All information om enskilda kandidater hanteras enligt personuppgiftslagen. Vi behandlar alla intressenter som individer och med respekt och gör bedömningar utifrån kompetens och resultat. Mångfald är viktigt för oss och vi tar avstånd från all typ av diskriminering.