Hur framtidssäkrar du en god ledning?

Publicerat 2018-10-04

Dagens ledare står redan inför stora utmaningar och möjligheter till följd av den teknologiska utvecklingen. Hur påverkar detta verksamhetens förmåga att säkra en bra och effektiv ledning även i framtiden? Mycket handlar om ledaregenskaper som inte syns i ett CV, säger Tove Gartland från Assessit.

Digitaliseringen bidrar till stora samhällsmässiga förändringar, och ingen bransch eller sektor är opåverkad. Därför kommer morgondagens ledare hela tiden att ställas inför nya krav och förväntningar.

– Först och främst måste vi erkänna den enorma förändring som vi befinner oss i. Den teknologiska revolutionen kommer att påverka vårt samhälle i minst lika hög grad som den industriella revolutionen gjorde på 1800-talet, och jag upplever att alla inte har tagit till sig detta, säger Tove Gartland. Hon är partner i Assessit, där hon är ledare för chefsrekrytering och ledarutveckling.

– Många verkar hålla fast vid uppfattningen att digitalisering bara handlar om webbutiker och mobila lösningar, men förändringarna är mycket mer omfattande, säger hon. Gartland uppmanar ledare till att aktivt bidra till att öka förståelsen för hur nya teknologiska möjligheter, såsom rotbotteknik, artificiell intelligens och big data-lösningar – till exempel Watson – kommer att påverka oss.

– Ledare bör sätta sig in i vilket fantastiskt handlingsutrymme som nu öppnar sig. Som samhälle har vi en unik möjlighet att lösa de stora frågorna som rör medicin, klimat och livsmedelsproduktion. Plötsligt kan vi få grepp om dessa utmaningar med en kapacitet och en intelligens som sträcker sig längre än den mänskliga hjärnans, säger hon.

Att glädja sig över förändring

Gartland menar att ledare ska tala lika mycket om möjligheter som om utmaningar, och bidra till att skapa entusiasm för ny teknologi. Det handlar inte längre om enbart förändringsvilja, utan om förändringsglädje.

– Ska du kunna leverera som ledare bör du öva upp din förmåga att se med glädje på förändring. Det strider lite mot hur vi människor fungerar, men om du vill lyckas bör du ge dig själv en knuff på detta område, rekommenderar hon.

Detta gäller även strukturella förändringar i organisationen.

– Om din verksamhet övergår till lösare strukturer och större flexibilitet kan du inte längre bygga din auktoritet på titel och hierarkier. Du måste jobba aktivt för att få dina medarbetare med dig, inspirera dem och vara en förebild, förklarar hon.

Assessit är en av Skandinaviens ledande miljöer inom chefsrekrytering, organisations- och ledarutveckling och headhunting. I Danmark specialiserar vi oss inom IT och teknik! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att hitta de bästa kandidaterna till din verksamhet? Kontakta oss

Vad som inte syns i ett CV

Det finns flera grepp som en verksamhet kan använda för att hitta de ledare som är bäst lämpade att navigera i det nya, digitala landskapet.

Många arbetsgivare lägger för stor vikt på kandidatens tidigare prestationer och var hen har jobbat, menar Gartland. Problemet med detta är ett underliggande antagande om att det förflutna kan ge svar på hur kandidaten kommer att prestera i framtiden. Det finns ingen garanti för att en ledare som tidigare varit framgångsrik kommer att fungera lika bra under nya förutsättningar. Därför är det bättre att identifiera kandidatens personliga egenskaper.

– Ledare som vill bidra till innovation och utveckling ger i regel prov på stor öppenhet, nyfikenhet och upptäckarglädje, berättar Gartland. De vågar flytta fram gränserna.

– Många talar om att det är viktigt att våga chansa, men det är inte alltid så enkelt. När man tar chanser kommer man någon gång att begå misstag, vilket kan resultera i negativ publicitet, kritik och fallande aktiekurs. Det krävs mod för att satsa på ledare som tidigare har begått misstag, menar Gartland.

– Framtidens ledare ska ha modet att ge sig ut i okända farvatten, säger hon.

Om du inte är särskilt nyfiken av naturen kan du öva upp denna egenskap. Sätt dig in i vad som händer, delta i seminarier och webbinarier, läs, ladda ner appar och testa dem – kom ut ur din teknologiska komfortzon.

– Vi ser på det stora hela även en ökad vilja att få in yngre personer i ledarteamen. Även om många ledare i mogen ålder är nyfikna och tar till sig de nya teknologiska möjligheterna kommer vi inte ifrån att yngre människor i högre grad har vuxit upp i en digitaliserad värld.

Våga se motståndet

Öppenhet handlar även om de mänskliga aspekterna, och en god ledare ska våga omge sig med medarbetare som ser världen ur olika perspektiv.

– Som ledare ska du våga omge dig med lite motstånd och känna att det är helt okej att befinna sig mitt i det. Den dag då alla röster inom organisationen blir alltför samstämmiga finns det anledning till oro, säger Gartland.

Rådet riktas även till dem som ska rekrytera ledare.

– Det borde blinka en röd varningslampa om du rekryterar någon som liknar dig själv väldigt mycket. Det är förmodligen bekvämast så, men inte särskilt smart, säger hon.

Gartland rekommenderar att ta reda på om personen i fråga kan utmana och skapa diskussion. Många hindrar dessvärre goda kandidater från att komma vidare i processen genom att skylla på dålig personkemi.

– Dålig kemi ger en dålig magkänsla, vilket ofta stoppar kandidater som verksamheten faktiskt har användning för. Som Silvija Seres uttryckte det på Assessits ledarkonferens vid utnämningen av Årets unga ledare 2016: ”Vi behöver en lite fräckare ledning.” Det tror jag att hon har helt rätt i, säger Gartland.

Kommunikation och lärande

Som ett resultat av de snabba och komplexa samhällsförändringarna kan klyftan mellan dem som kan hänga på, och dem som inte klarar det, bli allt större. Därför är en god kommunikationsförmåga mycket viktig.

– Som ledare ska du hjälpa andra att förstå varför förändringar sker och kunna förenkla sådant som är krångligt. Det vi inte förstår upplever vi ofta som hotfullt. En god ledare ska kunna skapa trygghet inför det okända, framhåller Gartland.

I framtiden kommer vi att ha ett ännu större behov av lärande och kompetensutveckling under hela livet. Medarbetare som har vant sig vid att lära sig nya saker har bättre förutsättningar att trivas med förändringar och nya uppgifter. Detta är dock inget som kommer av sig självt.

– Livslångt lärande handlar om att skapa en grund för att medarbetarna ska kunna utvecklas och ge sig i kast med nya utmaningar. Tid och resurser ska avsättas till lärande, både inom och utanför verksamheten. Eventuellt kan det vara nödvändigt att hitta nya sätt att organisera och finansiera detta. Jag tror att myndigheterna också behöver ändra uppfattning. Idag betraktas vi som ”färdigutbildade” när vi lämnar gymnasiet, universitetet eller något annat läroverk, men i framtiden borde utbildningen kanske i högre grad vara ett tidskonto som vi kan göra uttag från hela livet, säger Gartland.

Nyckelord för goda förändringsledare:

  • öppenhet, nyfikenhet, upptäckarglädje
  • ha en stabil personlighet, våga göra misstag
  • tåla motstånd och meningsskiljaktigheter
  • ha god kommunikationsförmåga
  • motivera och inspirera andra

Klicka här för att läsa mer om hur Assessit kan hjälpa dig att hitta de bästa kandidaterna till din verksamhet!