Headhunterns 10 bästa tips för ett övertygande CV!

Publicerat 2018-10-04

Ole Middelhede
Managing partner, headhunter
Assessit Danmark

Ditt CV är nyckeln till att bli kallad till en anställningsintervju, medan din personlighet och ditt uppträdande vid intervjutillfället visar upp din emotionella kompetens och de moraliska och etiska värderingar som kan skaffa dig drömjobbet. Ett skräddarsytt, intressant och överskådligt CV är avgörande när rekryterare och arbetsgivare ska skaffa sig ett första intryck av dig under ansökningsprocessen – det är här som det första intrycket av dig skapas, och din lämplighet för jobbet utvärderas. Ditt CV är med andra ord din inträdesbiljett till en inledande intervju. Även om det egentligen är rätt enkelt att skriva ett bra CV upplever vi att många tycker att det är svårt.

Den här artikeln ger dig några goda råd om hur du skriver ett CV som gör dig mer intressant för uppdragsgivaren.

Så här går det till:

1. Skräddarsy alltid ditt CV och gör grundlig research
Ett CV bör alltid vara skräddarsytt för jobbet som du söker. Genom att målinrikta och anpassa ditt CV till jobbet som du söker maximerar du dina chanser att få komma på intervju, eftersom du tydligt visar upp din relevans. Det är viktigt att betona de specifika egenskaper, erfarenheter och kvalifikationer som är mest relevanta för det aktuella jobbet. Kriterierna för vad som är viktigt att framhäva hittar du förstås i platsannonsen – vad är det avsändaren behöver, och hur kan du som kandidat uppfylla dessa behov? Till exempel kan du läsa igenom platsannonsen noga, prata med rekryteraren eller arbetsgivaren, besöka företagets webbplats och läsa eventuella artiklar i media som handlar om företaget. Gör en grundlig research, så kommer du att hitta nyttig information som hjälper dig att ställa bra frågor när du ringer eller blir kallad till en inledande intervju!

2. Var din egen journalist
Det är helt avgörande för mottagaren att du har förstått kriterierna för anställningen och vad den innebär. Lika viktigt är att du kan förmedla detta klart och tydligt. Tänk på att du ska sälja in dig själv som den självklara kandidaten för att lösa arbetsuppgifterna. Du ska beskriva hur du kan bidra till att uppfylla verksamhetens behov och målsättningar, och inte hur verksamheten kan främja din karriärutveckling. Du kan även berätta lite om hur du kan bidra till och passa in i arbetsgivarens företagskultur.

3. Tänk framåt
Du ska skriva in dig i ett framtida scenario, och du måste verkligen känna till vad som krävs. Om det är fråga om ett faktiskt jobb är detta lite enklare. Men om det handlar om en spontan ansökan får du försöka föreställa dig vilka arbetsuppgifter du skulle ha, och vad som krävs för att utföra dem. Allt som står i ditt CV ska fokusera helt på just detta. Det kan också vara bra att till exempel markera de delar av ditt CV som relaterar specifikt till jobbet, medan andra delar kan framstå som sekundära.

4. Det viktigaste först, och en snygg layout
Placera alltid den mest relevanta informationen först. Fånga läsaren och visa varför just du passar för jobbet tidigt i ditt CV. Sätt även en relevant och intresseväckande rubrik och skriv en inledande personlig profil som kortfattat presenterar dig, dina spetskompetenser och de arbetserfarenheter som är mest relevanta för jobbet. Det som är relevant för jobbet ska stå först i ditt CV. Sedan kan du fortsätta med tidigare anställningar, utbildning, övriga kvalifikationer och personlig information. En förutsättning är naturligtvis att ditt CV i sin helhet är välstrukturerat. Layouten för ditt CV kan se ut på många olika sätt, men håll den överskådlig och enkel – gör det enkelt för mottagaren att hitta den information som är viktig för anställningen.

5. Sälj in dig själv – var unik och ge exempel
Det är aldrig bra att ”översälja” sig själv. Var ärlig, var dig själv och framhåll de egenskaper som ger dig fördelar i förhållande till jobbet. Undvik klichéer, till exempel att du är en högmotiverad, resultatinriktad och energisk person som söker nya utmaningar. Däremot är det alltid bra att ge exempel på dina kvalifikationer, exempelvis hur du tidigare har lyckats uppnå målsättningar i team eller i samarbete med kollegor. Detta understryker ditt fokus på gott samarbete!

6. Använd relevant innehåll från dina tidigare anställningar
När du beskriver dina tidigare anställningar bör du utöver titel, ansvarsområden och anställningens varaktighet även beskriva vad du har utfört i denna position, vad du har lärt dig av den och inte minst vilka resultat du uppnått. Åter igen, tänk på vilka resultat som ger dig fördelar i förhållande till det konkreta jobbet som du är intresserad av. Söker du jobb i ledande ställningar är det naturligtvis relevant att du är en bra ledare, vilket väldigt många anger i sitt CV. Tänk dock på att personalledning ofta inte är ett mål i sig, utan ett medel för att uppnå dina målsättningar. Därför ska du till exempel beskriva hur du genom dina ledaregenskaper når dina mål och skapar resultat genom andra. Söker du it-relaterade jobb är det ofta viktigt att nämna konkreta teknologier och versioner inom de områden där du har arbetat, så att uppdragsgivaren får veta i vilken utsträckning du kan gå direkt in i pågående uppdrag.

7. Undvik tidsluckor
Undvik tidsluckor i ditt CV. Om du har seglat jorden runt eller varit föräldraledig – skriv det i ditt CV. Tänk på att sådana erfarenheter kan bidra till att du växer som människa och får nya erfarenheter och kvalifikationer. Beskriv eventuellt vad dessa perioder har gett dig. Lämna inga tidsluckor, inte heller om du har varit arbetssökande. Det är inte ovanligt att gå igenom en sådan period, och det är inget att skämmas över. Att ta med alla perioder i livet ger ett bra och tydligt intryck av dig som människa.

8. Inkludera bara relevant utbildning
Kom ihåg att ta med alla relevanta utbildningar, kurser och certifieringar. Du behöver emellertid inte ta med grundskola och gymnasium i ditt CV, såvida detta inte är din högsta utbildningsnivå. Inte heller behöver du bifoga examens- och kursbevis så länge dessa dokument inte efterfrågas. Inledningsvis räcker det med att skriva att du gärna skickar dem om så önskas. Tänk dock på att offentliga anställningar ofta utgör undantag. I sådana fall brukar officiella dokument efterfrågas i större omfattning.

9. Nämn övriga kvalifikationer
Det är en fördel om du sist i ditt CV nämner andra relevanta kvalifikationer, till exempel språkkunskaper. När det gäller fritidsaktiviteter ska du först och främst nämna sådana som gör dig mer kvalificerad för det aktuella jobbet. Dessutom kan du med fördel skriva något om dina personliga ambitioner och målsättningar.

10. Bort med stavfel
Det borde inte ens behöva sägas, men … se till att ditt CV är helt fritt från stavfel. Stavfel och språkliga tveksamheter ger ett slarvigt och dåligt intryck, och kan vara direkt diskvalificerande.

Ett CV är ett viktigt dokument i en utvärderingsprocess – nu och i framtiden. Men utöver de kvalifikationer som man kan läsa sig till på pappret kommer man i framtiden i ännu högre grad att lägga stor vikt på kandidatens emotionella kompetenser: hur du är som person, vilka värderingar du har, din moral och etik, hur du fungerar som ledare eller medarbetare och hur bra du är på att nå resultat – tillsammans med andra och genom andra. Alla dessa egenskaper blir allt viktigare, förklarar Ole Middelhede, managing partner och rekryterare på Assessit Danmark.