Framtidens 6 viktigaste ledaregenskaper

Publicerat 2018-10-04

Solfrid Sæberg
Seniorkonsult, Assessit

Marianne Kirknes
Seniorkonsult, Assessit

Det privata näringslivet bjuder på snabba förändringar, nya marknader och inte minst nya konkurrenter. Framtiden är osäker, och den enda konstanten är förändring. För ledare betyder detta en ny tillvaro, en ny arena och nya utmaningar. Företagen behöver stabila och visionära ledare som gillar förändring, kan hantera komplexitet och – inte minst – tar hand om sig själva för att kunna leda sitt team och hela verksamheten mot framgång.

En av framtidens ledaregenskaper är mod!

Framtidens ledare vågar lätta på kontrollen och lita på att medarbetarna löser uppgifterna och hittar svaren. De tar de svåra striderna och fattar beslut, även om ett fullständigt underlag saknas.

– Mod handlar om att ha ett tillräckligt stort lugn för att klara av motstånd och andra yttre faktorer länge nog för att se de önskade resultaten. När till exempel Aksel Lund Svindal susar nedför störtloppsbacken, hopkrupen och med böjda knän, behöver han modet att lita på att hans skicklighet och förberedelser tar honom hela vägen in i mål. Även om backen är isig och har tvära kurvor, och även om mjölksyran stiger i lårmusklerna. Mod är inte bara viktigt i sig, utan kan även betraktas som en förutsättning för andra egenskaper, förklarar Kirknes Stenslet.

Visionära ledare som visar vägen framåt ersätter system för prestandabedömning

Visionen är den fasta riktpunkten när vägen till målet är otydlig. Därför ska ledaren kunna staka ut riktningen för sina medarbetare och visa vägen.
– Om ledaren saknar visioner är det lätt att komma på avvägar. Ledarens uppgift är att förmedla sin vision till medarbetarna genom att vara en förebild som utför, demonstrerar och exemplifierar den. Det handlar om historieberättande och om ”living the brand”, till exempel på Petter Stordalens sätt. Vi upplever att detta idag är särskilt viktigt för yngre medarbetare.

Tidigare hade många verksamheter kortsiktiga och kvantitativa målsättningar. Nu skrinlägger flera stora företag sina traditionella system för prestandabedömning och ersätter dem med tillitsbaserade och styrkeorienterade utvecklingssamtal, säger Kirknes.

Ambitiösa ledare som vill skapa något som är större än de själva!

Ledare ska – särskilt i framtiden – vara ambitiösa och ha drivkraft att lyckas och skapa något som är större än de själva. – Ledare ska vara ambitiösa nog att sätta upp mål som överensstämmer med deras vision. Inte så mycket för egen del, utan mer för verksamheten och samhället i övrigt, säger Sæberg. Det handlar om att bygga upp morgondagens organisation och att erkänna att den traditionella metoden, som hittills har använts, inte längre fungerar.

Klicka här för att läsa mer om hur Assessit kan hjälpa dig att hitta de bästa kandidaterna till din verksamhet!

Framtidens ledare är stabil och behärskad

En ledare är beroende av att vara stabil nog att kunna agera med lugn och behärskning i stressiga situationer, utan att riskera att bli handlingsförlamad. På jobbet är ju stress och osäkerhet en regel snarare än ett undantag, och därför behövs känslomässig stabilitet och ett inre lugn. Detta blir allt viktigare i framtidens förvärvsliv.

– Stabilitet handlar mycket om att prioritera tid för återhämtning, så att man alltid kan prestera maximalt. Det betyder även att man behöver lära sig att inte alltid vara tillgänglig.

Ett gott råd: ta hand om dig själv!

Vi ser att många ledare behöver bli mer medvetna om att ta hand om sig själva. Du behöver alltså en metod för återhämtning – något som ger din beslutsmuskel den nödvändiga vilan. En del har behov av att vara aktiva, medan andra behöver ”göra ingenting”. Meditation är till exempel en av de mest effektiva metoderna för återhämtning. Det är viktigt att du som ledare prioriterar att avsätta tid till att göra en viss typ av återhämtning till en vana. För de flesta av oss är det vanligt att undervärdera sömnen och vad den betyder för vår återhämtning, berättar konsulterna.

Ledaren ska motiveras av förändring och komplexitet!

Ledaren måste hantera osäkerhet på en daglig basis, men det har visat sig att de ledare som trivs med och motiveras av otydliga gränser och situationer som involverar förändring klarar av svåröverskådliga och komplexa situationer bättre än andra.
– Smarta ledare klarar sig bättre i dagens samhälle tack vare sin förmåga att hantera stora informationsmängder samtidigt. De gynnas dessutom av att våga fatta beslut även om underlaget är bristfälligt och blandat, samtidigt som det är oklart vad beslutet kommer att resultera i. I den traditionella industrin var ledarnas uppgift att kontrollera de anställda. I dagens organisationer behövs intern tillit, flexibilitet och öppenhet, berättar Kirknes och Sæberg.

Det är inte gångbart att kopiera det som fungerade bäst igår. Man behöver skapa det som fungerar bäst imorgon.

Morgondagens ledare ska vara nyfikna på att testa nya lösningar!

Nyfikenhet är en egenskap som bidrar till ökad tillväxt, eftersom nya möjligheter och tjänster uppstår när du ställer bra frågor och skaffar dig nya kunskaper.

– Morgondagens ledare ska pröva lösningar i ett tidigt skede, kassera de som inte fungerar och implementera de som fungerar. Det är inte gångbart att kopiera det som fungerade bäst igår. Man behöver skapa det som fungerar bäst imorgon. Verksamheter har behov av att skapa och underhålla en kultur av uppriktig nyfikenhet på samhället, olika trender och inte minst kunderna. Ledare ska starta en intern kulturförändring och lära ut nya vanor för att träna upp nyfikenhetsmuskeln, säger Kirknes.

Finns det någon mall eller formel för en ledartalang? Vi kan illustrera vårt svar på följande sätt.

Talang definieras som: ”Synsätt, kunskaper, färdigheter och kompetenser som kan få oss att prestera inom givna ramar”

Talangutveckling innebär motivation och ökat engagemang

Definitionen av talang är knuten till verksamhetens strategi och mål, och ska bidra till att stödja den kultur som behövs för att nå målen. Det betyder att talang definieras på olika sätt i olika företag. Hur talangutvecklingen ska genomföras beror alltså på verksamhetens behov, storlek, branschtillhörighet och konkurrenssituation. Den gemensamma nämnaren för all talangutveckling är att den ska skapa en situation som både verksamheten och talangen vinner på. Det handlar om ny motivation, ökat engagemang, högre involveringsgrad och om att nå nya mål tillsammans, berättar Sæberg.

Assessit är en av Skandinaviens ledande miljöer inom rekrytering av chefer och specialister, onboardning, omplacering samt organisations- och ledarutveckling. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet? Klicka här!