Executive search och Rekrytering

Executive search och Rekrytering

Executive Search skiljer sig från begreppen Search och Urvalsrekrytering. Dels genom det personliga uppsökandet och dels genom att vi presenterar de bästa kandidaterna på marknaden, inte bara de som finns i en databas eller de som själva har sökt en tjänst.

Vinsterna med en väl genomförd rekrytering är stora och kostnaderna vid en misslyckad rekrytering är svårsmälta på kort sikt och kan vara förödande vid lång sikt.

Vi måste veta vad ni gör och varför ni gör det.
Utgångspunkten för vårt arbete är att vi vet och förstår vilka ni är, hur ni ser på er verksamhet och vart ni är på väg. Vi måste också förstå vad som präglar er kultur och era värderingar. Sedan kartlägger vi marknaden och söker fram de mest intressanta kandidaterna utifrån kravprofilen.

Vi måste vara intressanta
Vi har utvecklat ett arbetssätt där vi vet att vår förmåga att lyckas kräver att vi kan väcka nyfikenhet och intresse. Vi använder oss av den digitala världens olika mötesplatser och vi använder oss av den kontaktyta och det nätverk vi upparbetat under de senaste åren.

Med en systematisk hantering av vårt nätverk har vi information om kandidater inom många olika områden. Vi har också tillgång till kandidatregister och databaser som ger ett brett utbud av kandidater och underlag för vidare sökning. Att bygga förtroende hos de uppsökta kandidaterna för oss och våra uppdragsgivare är en av våra viktigaste framgångsfaktorer.

Rekrytering
Vår främsta styrka är att rekrytera chefer och specialister. Exempel på branscher som vi rekryterar till är:
Finance, IT, Healthcare, Telecom, Retail, Engineering, Executive med mera.
Exempel på roller som vi rekryterat de senaste åren är, VD, Försäljningschef, Client Executive, Projektledare, Avdelningschef, Ekonomichef, Konsultchef, Utvecklingsingenjör, Regionsäljare med mera.

Vi använder oss av beprövade metoder som är förankrade i internationell forskning och som har dokumenterad träffsäkerhet i värderingen av kandidaternas kompetenser och egenskaper. Detta innebär en kombination av strukturerade kompetensbaserade intervjuer, personlighetstester, övningstester, olika case och referenstagning. Utifrån detta får vi fram bästa möjliga beslutsunderlag och minimerar risken för felrekryteringar.

Det är viktigt för oss att våra processer är tillförlitliga och träffsäkra. Vi dokumenterar alltid vilka metoder och vilka verktyg som använts för att garantera att både interna och externa kandidater upplever vår process som noggrann och rättvis. Vi ställer höga krav på integritet, respekt och ärlighet på alla inblandade i våra processer.

Kontakta oss idag för ett förutsättningslöst möte så kan vi se hur vi kan hjälpa er.

Kontaktperson

tove_hjemmeside

Tove Gartland

Leder for rekruttering

+47 958 99 755
tga@assessit.se
Linkedin