Varför välja Assessit?

Kvalitet

Vi vet vad som kännetecknar de bästa ledarna samt vilka egenskaper och förmågor som krävs av dessa för att lyckas i framtiden. Därför vet vi också vad vi ska leta efter när vi söker efter en ny ledare till er organisation.

Vi vet också hur viktigt det är med ett effektivt ledarskap när det kommer till att skapa värde, engagemang och motivation hos medarbetarna. Därför hjälper vi idag våra kunder med utveckling av organisationer, team och individer.

Kunskap

Vi är evidensbaserade i allt vi gör. Vi använder oss av beprövade metoder och verktyg som är förankrade i internationell forskning. Detta är både ett sätt att arbeta på och även ett sätt att tänka. Vi vet det vi har belägg för och är ödmjuka inför det vi inte vet. Vi söker hela tiden efter ny kunskap och bättre metoder.

Vi är de företag i Skandinavien som genomför flest ledarutvärderingar. Varje år värderar vi egenskaper och kompetenser hos fler än tusen ledare. Vi genomför också undersökningar som ger relevant och pålitlig information om vad som driver prestationer och resultat i olika verksamheter. Denna kunskapen är avgörande för att kunna välja rätt människor in i  våra kunder organisationer.

Engagement

Vi brinner för det vi gör. Vår stora motivationsfaktor är att hjälpa våra kunder till ökat värdeskapande genom rätt människor. Detta gör vi genom att hitta de rätta kandidaterna samt att utveckla individer och organisationer.

Vi skapar skillnad för våra kunder, det gör oss stolta och inspirerar oss till att hela tiden bli bättre. Samtidigt vill vi vara ett bollplank som utmanar våra kunders sätt att agera och tänka.

Expertis

Vi har lång erfarenhet och bred expertis. De senaste femton åren har vi arbetat med olika branscher, skandinaviska och globala verksamheter både inom privat och offentlig sektor.

Exempel på branscher vi arbetat inom är teknik, bank & finans, energi, retail, IT, telecom och hälsa.

Nytänkande

Vi tänker framåt. Samhället idag förändras snabbt och det ställer höga krav på oss att alltid vara nytänkande, skapande och innovativa. Vi har en genuin önskan att bidra till att utveckla morgondagens ledare i Skandinavien.

 

Klicka här för att kontakta oss og finne ut hvordan vi kan hjelpe deg.