Assessment

Assessment

Assessit använder assessment både som en fristående tjänst och som en integrerad del av vårt erbjudande. Assessment betyder utvärdering och genomförs som en dokumentering av kunskaper, förmågor, attityder och drivkrafter.

Ett Assessment Center är en teknik som kombinerar traditionella assessmentverktyg, djupintervjuer och skräddarsydda simuleringar. Assessit observerar och utvärderar individernas förmåga att prestera enligt verksamhetens långsiktiga målsättningar. Styrkor och utvecklingsområden som är kritiska framgångsfaktorer identifieras och utvärderas.

 

Ett Assessment Center på Assessit kan ha följande innehåll:

 • Strukturerade kompetensbaserade djupintervjuer
 • Personlighets tester som OPQ, Reflector Big5 och Motivational Drive
 • Kapacitetstester som WPT och Connector Ability
 • Färdighetstester: Numeriska, verbala och Induktiva
 • Test av kunskaper inom specifika områden (produkter, branscher, tekniker)
 • Situationsanpassade omdömestester
 • Business Case

Assessment Center kan med fördel användas vid ett flertal olika situationer

 • Rekrytering av externa kandidater
 • Second opinion av egna kandidater eller vid befordran
 • Ledarskapsutveckling som Management Audit och Talent Audit
 • Due Diligence, förvärv eller sammanslagning av verksamheter